Město Prostějov je mým domovem 40 let. Opustil jsem ho snad jen během svých studií na filozofické fakultě v Ostravě, kde jsem ve výtahu potkal svou budoucí ženu, s níž se momentálně pokouším vychovat naše dva syny. Ve volném čase rád hraji s kamarády fotbal, zajdu si někam „za kulturou“ či si prostě jen někam „potajmu“ sednu (s dětmi je to krapet obtížné) a v rychlosti si přečtu dobrou knihu.

V současnosti jsem zaměstnán jako pracovník Odboru sociálního začleňování MMR ČR, kde vedu tým kolegyň a kolegů na Moravě, kterému se daří podporovat malé i velké obce při řešení sociálního vyloučení. V akademickém prostředí se od roku 2008 věnuji výuce odborných předmětů z oblasti sociální politiky, včetně integrace cizinců (UPOL, Caritas-VOŠ). Ze svých profesních stáží, kde jsem se věnoval národním i komunálním politikám, mohu nabídnout zkušenosti z Itálie, Velké Británie, Německa, Slovenska, Portugalska.

Moje priority v komunální i krajské politice jsou spjaty s mým odborným zaměřením – sociální oblast, vzdělávání, volný čas a strategické řízení. Jsem přesvědčen, že funkční a stabilní město či funkční "kraj" lze vystavět jen na vzájemné lidské toleranci, solidaritě a komunikaci. Stavebním kamenem každé společnosti je rodina. Úkolem města či kraje a jeho politiky je vytvořit pro rodinu takové podmínky, ve kterých může vychovávat a vzdělávat své děti, důstojně bydlet a pečovat o své blízké. To vše je samozřejmě podmíněno rozvojem kvalitních pracovních příležitostí.